Info actionari

211203_RAPORT CURENT USC 

211126_RAPORT CURENT USC_BVB_ASF 

Raport evaluare_ICSM_30.06.2021_2 

ICSIM DECIZIE 1108-09.09.2021 Aprobare anunt 

ICSIM ANUNT RETRAGERE 

15870-10.09.2021 

AGOA USC 24/25.06.2021 

210219_USC_RAPORT CURENT 

210118_RAPORT CURENT USC BVB_ASF 

201127_RAPORT CURENT USC_MATERIALE AGEA 26.11.2020 

201127_RAPORT CURENT USC_MATERIALE AGOA 26.11.2020 

201127_RAPORT CURENT USC AGOA 26.11.2020 

201127_RAPORT CURENT USC AGEA 26.11.2020 

RAPORT CURENT UNIREA SHOPPING CENTER SA 

Documente AGEA/AGOA USC 26/27NOIEMBRIE 2020 

CONVOCATOR AGOA USC 26_27.11.2020 

CONVOCATOR AGEA USC_26_27.11.2020 

RAPORT CURENT UNIREA SHOPPING CENTER SA 14.10.2020 

RAPORT CURENT UNIREA SHOPPING CENTER SA 08.09.2020 

AGOA 09 Octombrie 2019 

AGOA 14 Iunie 2019 

AGOA 05 Decembrie 2018 

AGOA - Buletin de vot prin corespondenta;

Convocare AGEA 15 Ianuarie 2018 

Raport curent 05.12.2017

Convocare AGEA 20 Noiembrie 2017 

Convocare AGOA 20 Noiembrie 2017 

Raport curent BVB 12.10.2017

Raport curent ASF 12.10.2017

SCPA Danescu si Asociatii 03.10.2017 - somatie Pall'Dor

Raport curent 19.09.2017 - trimis la BVB

Raport curent 19.09.2017 - trimis la ASF

Raport curent 19.09.2017

Convocare AGOA 31.08.2017

Sit. financiare 2016, cu anexe

Raport curent 07.10.2016 (ref deschidere galerie comerciala )

Raport curent 13.09.2016 (ref auditor)

Raport semestrul I 2016

Situatii financiare semestrul I 2016

Raport semestrial 2016 (completare)

Raport curent, hotarari AGOA 07.07.2016

Raport curent 01.07.2016 (ref transfer proprietate actiuni, urmare anulare hotarare AGEA 17.11.2014)

Raport trimestrul I 2016

Raport curent 28.06.2016 (ref litigii societate)

Convocare AGOA 07/08.07.2016

Model procura, AGOA 07/08 iulie 2016

Formulare buletine de vot, AGOA 07/08.07.2016

Situatiile financiare la 31.12.2015

Raportul auditorului independent pt anul 2015

Raport administratori 2015

Balanta sintetica la 31.12.2015

Raport Curent 30.03.2016 (ref. sechestru asigurator) 

Raport curent – anulare hotarare AGEA din 17.11.2014. 

Raport semestrial 2015 

Bilant SC Unirea Shopping Center SA 06.15.

Hotarari AGOA din data de 27.06.2015.

05 iunie 2015, incepe tranzactionarea pe ATS
Procuri, AGOA 27/29.06.2015
Convocare AGOA - 27/29.06.2015.
Decizie ASF de admitere la tranzactionare pe ATS
Document informare, cf anexei 21, privind distribuire actiuni cu titlu gratuit
RAPORT CURENT, DECIZII CA 11.05.2015
Raport anual 2014
Obtinere acord de principu privind admiterea la Tranzactionare pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare, administrat de BVB
Hotarari A.G.O.A. din 22.04.2015
Raportul administratorilor cf anexei 32
Raportul auditorului 2014
Raport administratori la 31.12.2014
Situatii financiare la 31.12.2014.
RC Convocare AGOA aprobare sit.financiare 2014
Procuri AGOA 22-23.04.2015
Raport curent, publicare hot AGEA 16.02.2015
Hotarari AGEA din data de 16.02.2015
Raport de informare catre actionarii Unirea Shopping Center, privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare, precum si prezentarea pietelor pe care se pot tranzactiona actiunile, in conformitate cu Legea nr.151/2014
Procuri, AGEA 16/17.02.2015
RC - convocare AGEA privind clarificarea statutului juridic al actiunilor
RC- Hotarari AGEA din 17.11.2014
Raport trim III 2014
Corectare data referinta AGEA 17-18.11.2014
Convocare AGEA 17/18 nov.2014
Situatiile financiare la 30.06.2014
Raportul pe semetrul I 2014
Raport Curent - Hotarari AGEA - 25.08.2014
ACTUALIZAT, Buletin de vot Prin Corespondenta AGEA UNIREA
Completare ordine de zi AGEA din 25aug.2014
Buletin de vot Prin Corespondenta AGEA UNIREA
Convocare AGEA 25 - 26 august 2014
RC-hotarari AGEA din 05.06.2014
Raportul administratorilor 2013 cf anexei 32 din Reg CNVM nr.1-2006
Informare privind punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA
Unirea Shopping center Brasov - proiect extindere
Raport trimestrul I 2014
RC, convocare AGEA, 05.06.2014 -SCDM.PDF
Raport Anual pt exercitiul financiar 2013
Raportul auditorului 2013
Situatiile financiare la 31.12.2013
Declaratie in cf. cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii
Raportul administratorilor pt anul financiar 2013
Anexa 1 la Raportul Administratorilor 2013
Situatiile financiare, bilantul contabil, contul de profit si pierdere
RC convocare AGOA bilant in data de 15(16).04.2014
Raport trim. III 2013
Convocare AGEA 02.12.2013
Bilant la 30.06.2013
Raport semestrial 2013
Raport trim. I 2013
Raport curent, hotarari AGOA din 25.04.2013
Raportul administratorilor pentru anul 2012
Situatii financiare la 31.12.2012
Convocare AGOA 25.04.2013
Raport Trimestrial III 2012
Raport semestrial pentru sem I 2012
Bilant la 30.06.2012
Raport trimestrul I 2012
Hotarari AGOA 26.04.2012
Raport auditor financiar 2011
Raport anual 2011
Declaratie conform art. 30 din Legea contabilitate
Bilant si situatii financiare 2011
Raport auditor 2011
Procura speciala AGOA persoane juridice
Procura speciala AGOA persoane fizice
Convocare AGOA - 26/27 aprilie 2012.
Raport trimestrial, trim III 2011 SCDM
Bilant la 30.06.2011
Raport semestrial pentru sem I 2011
Raport anual 2010, conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
RAPORT trim I 2011
Raport anual 2010
Raport curent, hotarare AGOA din 14.04.2011
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2010
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
Reevaluare parcare 31.12.2010
Reevaluare USC Brasov 31.12.2010
Reevaluare USC Bucuresti 31.12.2010
BILANT_SC UNIREA SHOPPING CENTER 2010
Situatie financiara 2010
Procura AGOA formular Persoane fizice
Procura AGOA formular Persoane juridice
Convocator AGOA 14/15.04.2011
Raport trimestrial , Trim III 2010
Raport semestrial pt. SEM I 2010
Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 30.06.2010
Raport trim.I 2010
Raport Anual pentru 2009
RC sedinte 29.04.2010
Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 dec 2009
Completare ordine de zi a AGOA din 29(30).04.2010
Procura AGEA formular PJ
Procura AGEA formular PF
Procura AGOA formular PJ
Procura AGOA formular PF
Bilant de la 31.12.2009
Note la situatiile financiare 31.12.2009
Reevaluare parcare 31.12.2009
Reevaluare USC Brasov 31.12.2009
Reevaluare USC Bucuresti 31.12.2009
Completare Convocator AGEA si AGOA
Completarea convocator AGEA si AGOA din 29(30).04.2010
Convocari adunari generale, Reevaluare, Bilant 2009
Raport Trimestrial, Contul de Profit si Pierdere la 30-09-2009
Comunicat privind plata dividende 2008
Bilant 30.06.2009
RAPORT SEM1 2009
Raport trim.I 2009
Raport anual 2008
Corectare RC privind Hotararile AGEA si AGOA din 28.04.2009
Raport Curent Sedinte AGEA si AGOA din 28.04.2009
Raportul Administratorilor Pentru Exercitiul Financiar Incheiat la 31 decembrie 2008
Unirea Shopping Center - Bilant la 31 12 2008
Unirea Shopping Center - Situatia fluxurilor de trezorerie 31 12 2007 si 31 12 2008
Convocare (completare) AGEA din data de 28 (29).04.2009.
Convocare AGEA si AGOA 28(29).04.2009.
Raport Curent privind hotararile AGEA din 05.12.2007 de majorare a capitalului social si Regulamentul de subscriere.
Raport trim. III 2007
Raport de evaluare UNIREA SHOPPING CENTER la 30.06.2007
Raport de evaluare PARCARE SUPRAETAJATA UNIREA
Convocare AGEA majorare capital social + regulament de subscriere
 
Raport semestrial - sem I 2007
Raport semestrial pentru sem. I 2007
Raport adm. in 30.06.2007
Bilant sem. I 2007
 
Hotarari AGOA si AGEA din 03 iulie 2007
Act constitutiv al S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.
Raport curent AGOA din 03 iulie 2007
Raport curent AGEA din 03 iulie 2007
 
Comunicat privind plata dividendelor pe anul 2006
Raport anual 2006
Convocator AGEA si AGOA din 03.07.2007
Hotararile luate in AGA din 30.05.2007
 
Raport trim. I-2007, conform Regulamentului CNVM nr.1/2006:
RAPORT TRIM. I 2007, conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
 
Situatiile financiare si Raportul administratorilor pe anul 2006, materiale ce urmeaza a fi discutate si aprobate in AGOA din 30/31.05.2007:
Situatii financiare 2006
Raportul administratorilor 2006

Unirea Shopping Center Bucuresti

S.C. Unirea Shopping Center S.A.

Cod unic de inregistrare: 328521

Nr. de ordine in RC: J40/7875/1991

Capital social subscris si varsat: 7.443.720 ron

Sediu social: Bucuresti, sector 3, P-ta Unirii, nr.1

Newsletter